KEMUDAHAN PEMBIAYAAN

You are here

Kebanyakan syarikat akan berdepan dengan masalah mendapatkan bantuan pembiayaan dan kewangan. Menyedari permasalahan ini, MDEC melalui Modal Inovasi sedang meneliti persekitaran pembiayaan dan menyediakan program khusus bagi membantu syarikat-syarikat mendapatkan pembiayaan dari pelbagai sumber.

Kemudahan Pembiayaan yang disediakan oleh MDEC

  1. Modal Teroka/ Ekuiti Swasta/ Pembiayaan Angel: Penilaian perniagaan/ Khidmat Mentor/ Bimbingan dan penyesuaian dengan pembiaya berpotensi
  2. Geran/ Pinjaman/ Hutang/ Pembiayaan Projek: Penilaian potensi perniagaan, Penilaian Harta Intelek, Penilaian Perniagaan, Khidmat Mentor/ Bimbingan dan penyesuaian dengan pembiaya - Institusi kewangan dan bank
  3. *M&A: Penilaian potensi perniagaan, Penilaian Syarikat, Penilaian Jenama, Penstrukturan Strategi/ Penyediaan Perjanjian, Go-To-Market, perkhidmatan yang ditawarkan dengan kerjasama pembiayaan.

Nota: *Perkhidmatan ditawarkan dengan mengenalpasti, memperoleh dan mengawasi Penasihat dan Perunding

Program Pembiayaan Ditawarkan adalah:

  • MSC Malaysia Innotech: Diiktiraf sebagai platform modal premium semenjak 2007 dan telah berjaya mendapatkan modal untuk lebih 70 syarikat dengan nilai melebihi RM130 juta.
  • Pembentangan idea perniagaan khas kepada bank.
  • Klinik Kemudahan Pembiayaan - klinik selama 30 minit yang dikendalikan oleh MDEC, dari 10-12pm di Ibu Pejabat MDEC (bermula Julai 2013 mengikut kesesuaian masa)

Untuk bantuan, sila hubungi:
Pusat Perkhidmatan Pelanggan MDEC (CliC)
Talian Bebas Tol (dalam Malaysia): 1-800-88-8338
No Tel (luar Malaysia): +603-8315 3000
E-mel: clic@mdec.com.my

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC)

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) adalah sebuah organisasi yang unik ditubuhkan untuk menentukan hala tuju dan menyelia MSC Malaysia, inisiatif pembangunan ICT nasional, menasihati Kerajaan Malaysia mengenai dasar dan perundangan, membangunkan amalan khusus industri dan menetapkan set piawaian bagi operasi multimedia dan digital. MDEC juga bertanggungjawab untuk mempromosikan MSC Malaysia di dalam negara dan di peringkat antarabangsa di samping memberi sokongan strategik kepada syarikat-syarikat berstatus MSC Malaysia.

Lagi mengenai Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDEC) >