Apa itu Status MSC Malaysia

You are here

 
 
 
Definisi Status MSC Malaysia
 

Status MSC Malaysia juga merupakan satu tanda pencapaian dan kejayaan di samping menjadi laluan masuk kepada pelbagai kemudahan dan keistimewaan yang ditawarkan oleh Kerajaan Malaysia kepada entiti-entiti yang berkelayakan.

Status MSC Malaysia dibahagikan kepada 3 jenis entiti perniagaan, masing-masing dengan kriteria permohonan dan garis panduan yang berbeza. Entiti yang berkelayakan adalah:-

  1. Syarikat Sdn. Bhd.
  2. Institut Pengajian Tinggi
  3. Inkubator
 
 
 
 
 
 
 
Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC)

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) adalah sebuah organisasi yang unik ditubuhkan untuk menentukan hala tuju dan menyelia MSC Malaysia, inisiatif pembangunan ICT nasional, menasihati Kerajaan Malaysia mengenai dasar dan perundangan, membangunkan amalan khusus industri dan menetapkan set piawaian bagi operasi multimedia dan digital. MDEC juga bertanggungjawab untuk mempromosikan MSC Malaysia di dalam negara dan di peringkat antarabangsa di samping memberi sokongan strategik kepada syarikat-syarikat berstatus MSC Malaysia.

Lagi mengenai Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDEC) >