Laporan

You are here

Muat Turun


Laporan MWPWA 2013
(PDF, 3.90 MB)
Laporan Industri MSC Malaysia 2013
(PDF, 4.50 MB)
Laporan Industri MSC Malaysia 2012
(PDF, 5.42 MB)
Laporan Industri MSC Malaysia 2010-2011
(PDF, 3.34 MB)
MSC Malaysia Technology Forecast 2011 and Beyond
15 November 2010
(PDF, 8.62 MB)
Laporan Industri MSC Malaysia 2009
(PDF, 5.50 MB)
Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC)

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) adalah sebuah organisasi yang unik ditubuhkan untuk menentukan hala tuju dan menyelia MSC Malaysia, inisiatif pembangunan ICT nasional, menasihati Kerajaan Malaysia mengenai dasar dan perundangan, membangunkan amalan khusus industri dan menetapkan set piawaian bagi operasi multimedia dan digital. MDEC juga bertanggungjawab untuk mempromosikan MSC Malaysia di dalam negara dan di peringkat antarabangsa di samping memberi sokongan strategik kepada syarikat-syarikat berstatus MSC Malaysia.

Lagi mengenai Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDEC) >